Skip links

گزارش هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز

تاریخ و محل برگزاری نمایشگاه:

  • محل برگزاری: هتل المپیک تهران
  • تاریخ برگزاری: 29 آذر ماه الی 1 دی ماه 1401 از ساعت 9 الی 17

 

بازدیدکنندگان از غرفه:

  • سازمان ها، شرکت ها و افراد مختلفی در این نمایشگاه از غرفه سدید ماشین افلاک بازدید کردند و ساعت ها گفتگوی تخصصی و تبادل اسناد مرتبط با محصولات و مذاکرات بعدی ، دستاورد خوبی را به همراه داشت. 

 

گروه بندی بازدیدکنندگان بر حسب زمینه فعالیت:

  • از نکات بارز و قابل توجه هفتمین نمایشگاه صنعت دیرگداز ، همراهی و مشارکت شرکتها و افراد مختلف در حوزه های متفاوت بود که نشان دهنده فعالیت و گسترش بازار است. بطور آماری و کلی خلاصه وضعیت بازدید ها به تفکیک نوع فعالیت به شرح زیر است:

دسته بندی بازدیدکنندگان بر اساس مشتریان فعلی و جدید:

  • قطعا ورود مشتریان جدید به بازار نشان دهنده روبه رشد بودن آن است و در نمایشگاه امسال درصد خوبی از بازدید کنندگان مشتریان جدیدی بودند که ارتباط خوبی با آنها برقرار شد و در محیط نمایشگاه نشست های نیمه تخصصی ایجاد شد و همچنین زمینه گفتگوهای بعدی فراهم آمد. بطور کلی آمار مقایسه تعداد مشتریان قدیم و جدید به این شرح است:

گالری تصاویر نمایشگاهی

  • میزبانی از  بازدید کنندگان غرفه سدید ماشین افلاک افتخاری بود که عکس ها تنها میتوانند بخشی از این اشتیاق را به تصویر بکشند.

Leave a comment

19 − هجده =

تماس سریع