Skip links

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو در روزهای 21 و 22 آبان ماه 1401 در مرکز همایشهای رازی برگزار گردید و شرکت سدید ماشین افلاک نیز که حضور فعال در رویدادهای نمایشگاهی مربوطه را در برنامه کاری خود دارد حضوری فعال در این رویداد داشت.

محورهای اصلی همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیش رو عبارت بودند از:

  • انرژی و محیط زیست
  • اقتصاد محیط زیست و توسعه انرژی پایدار
  • ایمنی بهداشت و محیط زیست
  • بهینه سازی و ارتقای فناوری های تولید
  • بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت های جایگزین
  • مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل
  • کاربردها و عملکردهای نوین
  • استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات
  • کنترل کیفیت واستانداردها

کارخانجات تولیدی سیمان و محصولات وابسته از جمله بازدیدکنندگان اصلی از غرفه سدید ماشین افلاک در این رویداد بودند.

Leave a comment

یک × پنج =

تماس سریع