Skip links

مسئولیت اجتماعی (CSR)

ما در «سدید ماشین افلاک» محصولاتی را ارائه می‌دهیم که رابطه‌ی مستقیمی با محیط‌زیست، سلامت افراد و کسب‌وکارها دارد. به همین جهت معتقدیم که برای ایفای نقشی مؤثر در حمایت و حفظِ اصول و ارزش‌های محیط‌زیستی و بهداشتی باید تلاش کرده و خود را موظف کرده‌ایم که در قالب مسئولیت اجتماعی قدم برداریم.

در این راستا، استفاده از مواد و متریالی که سازگاری بیشتری با محیط‌زیست، بهداشت و چرخه بازیافت داشته باشد را به‌عنوان یک اصل رعایت کردیم. همچنین استاندارد بودن سازه‌ها به جهت حفظ سرمایه‌های ملی و توجه به سلامت افرادی که با آن‌ها کار می‌کنند را نیز موردتوجه قراردادیم.

برخی اقدامات سدید ماشین در رابطه با سلامت و بهداشت عبارت است از:

  • آزمایش‌های دوره‌ای کارگران
  • جداسازی یا تفکیک زباله‌های تر و خشک (با استفاده از سطل زباله مخصوص و مجزا)
  • لباس کار مناسب، کفش کار، کلاه ایمنی، دستکش و …

همچنین در بخش طراحی با توجه به جلوگیری از هدر رفت سرمایه به‌عنوان‌مثال در آهن‌آلات، سعی می‌شود حداقل ضایعات آهن آلات را در برشکاری داشته باشیم. مثلاً در بخش لیزر برش نحوه چیدمان با در نظر گرفتن حداقل ضایعات و پرتی آهن صورت می‌گیرد.

ما آزمایش‌های دوره‌ای کارکنان و بخصوص کارگران عزیز را در نزدیک‌ترین واحد بهداشت انجام می‌دهیم، بخش بسته‌بندی از موارد برگشت‌پذیر به طبیعت استفاده می‌شود و اقدامات بسیار دیگر.

مسئولیت اجتماعی وظیفه هر فرد و هر سازمانی است و با وجود تلاش‌های گروه سدید ماشین افلاک در این خصوص، قطعاً که موارد دیگری باید یادآور و انجام شود.

لذا نظرات خود را با ما در میان بگذارید، شاید بتوانیم برای اجرای آن‌ها اقدامی کنیم و هرچه بیشتر و بهتر قدمی در جهت رشد و بهبود خود و جامعه برداریم.

 

تماس سریع