Skip links

قیمت بچینگ بتن

در بعضی مواقع که ابعاد و مصرف بتن زیاد است خرید از کارخانه های بتن به صرفه نیست.

در این مواقع خرید از کارخانه ها به صرفه نیست و کارفرما نسبت به احداث ایستگاه بچینگ اقدام می نماید.

مواد مورد نیاز تهیه بتن با نسبت معین با هم مخلوط می شوند.

انواع مختلف بچینگ

1-بچینگ ستاره ای

2-بچینگ خطی

3-بچینگ پلانت سیار یا موبایل

بچینگ

نوشته‌های تازه

Leave a comment

یک × پنج =

تماس سریع