Skip links

خصوصیات نوارنقاله ها

این کانوایر ها تا شیب 35 درجه امکان انتقال کالا را ممکن می سازند.

معمولا برای خطوط مونتاژ از کانوایر های مسطح استفاده می شود.

از کانوایر های مسطح برای انتقال جعبه ها و اجناس بسته بندی شده استفاده می شود.

از نوارنقاله های u یا v برای گندم یا جو یا مواد انباشته استفاده می شود.

نوارنقاله ها معمولا برای شرایطی که دما یا شرایط محیطی مانند تغییرات شیمیایی وجود دارند استفاده می شوند.

نوارنقاله ۲۸ متری

نوشته‌های تازه

Leave a comment

19 + 14 =

تماس سریع